فولیکول مو نقش بسیار مهمی در رشد و شکل موها دارد. در واقع افراد با نژادهای مختلف  سیاه، سفید و زردپوست و همچنین نوع موها (اعم از موی بلوند، موی مجعد،  موهای سیاه و غیره...)  دارای فولیکول های متفاوت مو هستند. 

فولیکول  ها از سلول های پوستی تشکیل شده اند که تشکیل پیاز مو را می دهند و از این  طریق ریشه مو را می سازند. این ریشه های مو از طریق برجستگی های کوچکی  بنام "پستانک" از خون تغذیه می شوند و مواد کافی جهت رشد موها را دریافت می  کنند. 

در اصل هر فولیکول مو دارای بخش های مختلفی تحت عنوان های اپیتلیال و مزانشیمال (mesenchymal) است. این دو بخش تفاوت اساسی با یکدیگر دارند: بطوریکه  سلول های بخش اپیتلیوم تقسیم می شوند و به این ترتیب بخش های بالایی و در واقع دایمی موها را می سازند. 

اما  بخش های پایینی، پیاز مو را به وجود می آورند که بخش پایه ای و بسیار مهم  در ساختار مواست. در این بخش ملانوسیت ها نیز قرار دارند که کار وظیفه مهمی  که بر عهده دارند، تولید رنگدانه های مو است. سپس این رنگدانه ها به سلول  های اصلی  تار مو انتقال می یابند.

ساختار فولیکول مو:

در  این بخش جهت آشنایی هر چه بهتر شما، اجزای فولیکول مو را به ترتیب معرفی و  نکاتی را در زمینه عملکرد و ساختارهر کدام از آنها آورده ایم:

Papila: این بخش که به فارسی "پستانک" ترجمه شده، در واقع به شکل حلقه های مویرگی  است که شکل آن در واقع مانند یک بافت محکم می باشد. معمولا تقسیم سلولی در  این بخش بسیار بندرت و یا اصلا اتفاق نمی افتد. اطراف "پستانک" را بخش  دیگری بنام "ماتریکس مو"  (که به آن در اصطلاحات علم پزشکی trichocytes  نیز می گویند و در اصل مسئول تشکیل سلول های پایه ای جهت ساخت مو است) در بر گرفته است. 

 Root Sheathیا غلاف ریشه مو:  همانطور  که از اسمش پیداست یکی از بخش های مهم وپایه ای مو ها است. این بخش در اصل  دارای دو بخش داخلی و خارجی می باشد. بخش خارجی غلاف ریشه، زمانی که عمل  رنگ آمیزی "هماتوکسیلین و ائوسین" در ریشه موها صورت می گیرد،  بصورت سلول  های مکعبی شکل ظاهر می شوند.

از طرف دیگر بخش داخلی این غلاف از سه قسمت تشکیل شده: 

·         لایه  هنل: سومین لایه داخلی غلاف ریشه است که از سلولهای مکعبی تشکیل شده که  درون آن هسته های تخت قرار دارند. علت نامگذاری آن نیز به افتخار دانشمند و  محقق معروف آلمانی که کاشف آن بوده یعنی "فردریش گوستاو یاکوب هنل" صورت  گرفته است.

·         لایه  هاکسلی: دومین لایه این بخش است که حاوی سلولهای تخت و پایه ای پولک مانند  هستند که این بخش به افتخار دانشمند انگلیسی و متخصص بزرگ علم آناتومی  "توماس هنری هاکسلی" نامیده شده است.

·         لایه سفت شده درونی (یا اصطلاحا Cuticle): این بخش به بیرونی ترین بخش خارجی مو متصل است. 

Bulge یا برآمدگی: این بخش در واقع در بخش خارجی غلاف ریشه مو و درست در کنار ماهیچه Pili قرار  دارد. (این ماهیچه کارش سر پا نگه داشتن و صاف کردن موهاست که البته  اینکار بصورت ناخودآگاه صورت می گیرد. ماهیچه "پیلی" به بخش مرکزی فولیکول  مو متصل است و زمانی که بر اثر سرما اصطلاحا موها راست می شوند و یا فردی  دچار برق گرفتگی شده و موهایش سیخ می شوند، این ماهیچه عمل می کند) همچنین  این بخش که یکی از بخش های بسیار مهم و حیاتی مو است، شامل سلولهای بنیادین  می شود که با استفاده از آنها ، باقی فولیکول های مو را با استفاده از  سلولهای جدید می سازد. از طرف دیگر این بخش در بهبود زخم هایی که در روی  پوست سر ممکن است رخ دهد نیز نقش دارد. 

Cup  یا جام: این بخش که اصطلاحا در علم پزشکی به آن Infundibulum نیز می گویند، فولیکول های مو در آن رشد می کنند. 

غدد چربی: این بخش هم که احتمالا با آن آشنایی دارید، مسئول ایجاد چربی های اطراف  تارهای مو است که این چربی ها در واقع نوعی ماده روغنی است و برای محافظت و  نرم ماندن موها و حتی پوست سر مفید است. طبیعتا هر چه تراکم موها بیشتر  باشد، تعداد غدد چربی موها نیز بیشتر است. 

گیرنده های حسی فولیکول مو: این گیرنده ها در واقع موقعیت و جهت موها را حس می کنند.